POLITYKA PRYWATNOŚCIOstatnia aktualizacja: 01.12.2023

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób EQUESTRIAN ACTIVEWEAR Anna Szymborski ("Strona", "my", "nas" lub "nasze") gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe użytkownika podczas odwiedzania, korzystania z naszych usług lub dokonywania zakupów na stronie bjornequestrian.com ("Strona") lub w inny sposób komunikuje się z nami (łącznie "Usługi"). Dla celów niniejszej Polityki prywatności "użytkownik" i "jego" oznaczają użytkownika Usług, niezależnie od tego, czy jest on klientem, osobą odwiedzającą witrynę internetową, czy inną osobą, której informacje zebraliśmy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Korzystając z Usług i uzyskując do nich dostęp, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie jego informacji w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszą Politykę prywatności, nie powinien korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, w tym w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. Zamieścimy zmienioną Politykę prywatności w Witrynie, zaktualizujemy datę "Ostatniej aktualizacji" i podejmiemy wszelkie inne kroki wymagane przez obowiązujące prawo.

W jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika

Aby świadczyć Usługi, gromadzimy i gromadziliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy dane osobowe użytkownika z różnych źródeł, jak określono poniżej. Gromadzone i wykorzystywane przez nas informacje różnią się w zależności od sposobu interakcji użytkownika z nami.

Oprócz konkretnych zastosowań określonych poniżej, możemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje o użytkowniku w celu komunikowania się z nim, świadczenia Usług, przestrzegania wszelkich mających zastosowanie zobowiązań prawnych, egzekwowania wszelkich mających zastosowanie warunków świadczenia usług oraz w celu ochrony lub obrony Usług, naszych praw oraz praw naszych użytkowników lub innych osób.

Jakie dane osobowe gromadzimy

Rodzaje danych osobowych, które uzyskujemy na temat użytkownika, zależą od sposobu, w jaki użytkownik wchodzi w interakcję z naszą Witryną i korzysta z naszych Usług. Kiedy używamy terminu "dane osobowe", odnosimy się do informacji, które identyfikują, odnoszą się do, opisują lub mogą być powiązane z użytkownikiem. W poniższych sekcjach opisano kategorie i konkretne rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych.

Informacje zbierane bezpośrednio od użytkownika

Informacje przekazywane nam bezpośrednio przez użytkownika za pośrednictwem naszych Usług mogą obejmować

- Podstawowe dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
- Informacje o zamówieniu, w tym imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, potwierdzenie płatności, adres e-mail, numer telefonu.
- Informacje o koncie, w tym nazwa użytkownika, hasło, pytania zabezpieczające.
- Informacje o zakupach, w tym przeglądane produkty, produkty umieszczone w koszyku lub dodane do listy życzeń.
- Informacje dotyczące obsługi klienta, w tym informacje, które użytkownik zdecyduje się podać w komunikacji z nami, na przykład wysyłając wiadomość za pośrednictwem Usług.

Niektóre funkcje Usług mogą wymagać od użytkownika bezpośredniego przekazania nam pewnych informacji o sobie. Użytkownik może zrezygnować z podawania tych informacji, ale może to uniemożliwić mu korzystanie z tych funkcji lub uzyskiwanie do nich dostępu.

Informacje gromadzone za pomocą plików cookie

Automatycznie gromadzimy również pewne informacje na temat interakcji użytkownika z Usługami ("Dane o użytkowaniu"). W tym celu możemy wykorzystywać pliki cookie, piksele i podobne technologie ("Pliki cookie"). Dane o użytkowaniu mogą obejmować informacje o tym, w jaki sposób użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Witryny i korzysta z niej oraz ze swojego konta, w tym informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, informacje o połączeniu sieciowym, adres IP i inne informacje dotyczące interakcji użytkownika z Usługami.

Informacje uzyskiwane od stron trzecich

Wreszcie, możemy uzyskiwać informacje o użytkowniku od stron trzecich, w tym od sprzedawców i usługodawców, którzy mogą gromadzić informacje w naszym imieniu, takich jak:

- Nasze podmioty przetwarzające płatności, które gromadzą informacje o płatnościach (np. konto bankowe, informacje o karcie kredytowej lub debetowej, adres rozliczeniowy) w celu przetwarzania płatności w celu realizacji zamówień i dostarczania użytkownikowi produktów lub usług, o które prosił, w celu wykonania naszej umowy z użytkownikiem.
- Gdy użytkownik odwiedza naszą Witrynę, otwiera lub klika wysyłane przez nas wiadomości e-mail lub wchodzi w interakcję z naszymi Usługami lub reklamami, my lub osoby trzecie, z którymi współpracujemy, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje za pomocą technologii śledzenia online, takich jak piksele, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy programistyczne, biblioteki stron trzecich i pliki cookie.

Wszelkie informacje uzyskane od stron trzecich będą traktowane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność informacji przekazywanych nam przez strony trzecie i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę ani praktyki stron trzecich. Więcej informacji można znaleźć w poniższej sekcji Witryny i łącza stron trzecich.

Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika

- Dostarczanie produktów i usług. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, aby świadczyć mu Usługi w celu wykonania naszej umowy z użytkownikiem, w tym w celu przetwarzania płatności, realizacji zamówień, wysyłania produktów i usług, a także w celu świadczenia usług.